oewbKyt

gg

15 AwMU RwZyt mwK xbgo 1975 owlk GB xbd hwk cwdixk gxm dk RwxZk RdK gg mL ixRgk kpiwdK oexkgwk pZw Kkw pt Awk GB pZwKw˫k NwnYwxU bd iRk Wwxli gwvlwbm kxWI aK xZxd gld Awxi iRk Wwxli glxQ mL ixRgK pZw Kkw ptQ ggK pZwk icxbt nrjKwky KPyipl ilZ ixj˦k PZdwk Iek iwkwZK AwNwZ pwd gg pZwKwˡk ecwd nrjKwky  LwbKwk iwmZwK Awpib Kdl (Ag.) fwkK, iRk (Ag.) gRll bw, iRk Wwxli, iRk fwkK, iRk kxob Mv xdRbkK NwxnZ Lxd xpog exkPt xbt gykbe Nk grwd gg pZwKw˫k ekekB Pllw KwUdiU bLlk ewZwdw Llw om odop iRk Wwxli Rdwkl mxfDlwpK jLd gby Kk xdt jwxQld ZLd xRtw ZwK opwo glxQld :  `Come on Dalim, in my car. (oԢ : xZdxU odw Ahwd, l: KYl Gi. G. pwxib)

iwdn Ld Kkw ipwewe GxU jwkw bl, iZ, ci, gY, Mw ehxZk Dc aK idewY xgmwo Kkd ZwkwB Kgl AxZ opRB gSZ ewkgd K xQl GB pZwKw˫k dea K xQlw GB pZwKw˫k KwxkMk? gg pZwKw˫k ek  6 Gxel 1979 owl ovxgcwd (ei ovmwcd) AwBd 1979 ewm Kkwdw plw  GxUk il D˥mB xQlw 1975 owlk 15 AwMU aK 1979 owlk 9 Gxel ej jZ pZwKw ptQ Zwk xgPwk gw Kwd eKwk em Dwed Kkw jwg dw xK Kd? pZwKw˫k xgPwk pg dw Kd? AgmB pZ pg gwvlwbmk ovxgcwd xgoxilwp xpk kwpiwxdk kwxpi jwM Kk ciewY ioliwdbk c^wKw btw pl xgoxilwp xbt k Kk ovxgcwd glw plw pZwKw˫k xgPwk Kkw jwg dw GUw Kwd ckdk mVZw, PwZkZw cik Kaw gl ovxgcwd k Awk xhZk iwdn Ld KkwK RwtR Kkw plw ovxgcwdk exgZwk Kaw jwkw gld Z^wkw oxUk KZUK il gSd?

1976 owlk AwMUk eai owp ld GK Uxlxhmd owqwuKwk iRk fwkK Ggv iRk kxmb DlL Kkd gg pZwKw˫k dwdw Kaw oB owqwuKwkI deak KwxV xjxd PwxltQd oxU e pt DVQ xK RyxgZ Agwt deak KwxkMk KLdw iRk fwkK xKvgw iRk kxmbk oB owqwuKwkk  exZgwb Kkdxd deak KwxkMkk xdPe awKwk xeQd ja KwkY xQlw gl AdKB iZ eKwm Kkd

gZiwd xgGdxe-RwiwtwZ RwU okKwk RwxZk RdK gg mL ixRgk kpiwdk pZwKwkybk f^wxok kwt KwjKk dw Kk gkv Zwbk PwKxkZ edgpwl Kkwop dwdwhwg ekZ KkQ jidxU ptxQl 15 AwMUk ekgZy oitI

xet ewVK, Awikw Rwxd xRtwDk kpiwd 7 dhk 1975 aK 30 i 1981 ej kwyt qiZwt AxcxZ xQld  xK xZxd Kd 1975 owlk 15 AwMU aK 1979 owlk 9 Gxel ej jZ pZwKw ptQ Zwk xgPwk gw Kwd eKwk em Dwed Kkw jwg dwgl 6 Gxel 1979 owl ei ovmwcd AwBd ewm Kkld| GLd AwedwkwB gld K xQlw deak KwxkMk?
oewbdw : Awxgb kRw
oewbKyt oԢ :

ovxgcwd (ei ovmwcd) AwBd, 1979

ld fwkK-kxmbk owqwuKwk

`Come on Dalim, in my car.' - Zia

The Indemnity Ordinance, 1975

xPkmwxtZ gg : 
Uxewrwt RwxZk xeZw gg mL ixRg

oB xo^xr  :
jLwd gg Mxlxg pd

j^wbk pwkwlwi : 
15 AwMU 32dv-G AwkI j^wkw mpyb pld

gdwdy Kgkwd : 
gdwdy Kgkwdk Qxg, xPkmwxtZbk dwik ZwxlKw

ewxkgwxkK Qxg : 
Awk Kwdxbd j Qxg Zwlw jwg dw

32 dv -Gk Qxg : 
gwvlwbm Uxlxhmdk DcZd xPMwpK xRtwDl pK

oxftw Kwiwl : 
gg okY

xdilb MY : 
gg xdpZ pgwk ek Z^wK xdt lLw eai KxgZw

lLwlxL

KxgZw

KZZw

iwpwib iwpggk kpiwd (Rwlwl), Wwlwo, AwixkKw

gg pZwk bxll (efok kxfKl Bolwi), oB AKwk (Gi. pwxib), 
xZdxU odw Ahwd (l: KYl (Ag:) Gi. G. pwxib), gg ixZ exknb | 

www.NYBangla.com