Ggwkk ovMwi

Ggwkk ovMwi pwK Ldy, MYZ pZwKwky Awk kwRwKwkbk xgk˦| "71 Gk ekwxRZ mkw Awgwkw pZwk dmwt iZ DVQ| ZwB 2005 G wcydZw xbgok exZw pwK Gbk exZpZ Kkw|

RwxZk RdK

wcydZwk NwnYw

ixjwwbk Kaw

kwRwKwkbk ZwxlKw

xKQ WKiUo

lLwlxL

xgmn Me

KxgZw

kxWI ewMwi

bmk Mwd

BxZpwo  Kaw  gl

Go Gi Zwdhyk Awpib


ovgwbxU e
r Awxi AgwK ptxQ, Awk GKRd ixjww jLd ovgwbxU erd ZLd xZxd iiwpZ pd Lgkk KwMR xZxd Zwk dwi bLZ Pwd dw gZiwd j֣kwk Wwlwo xoxUZ awKd 71 eRdk KwQ xZxd ixj˦k Ryg xgmKwn dwiB exkxPZ

Awxi 71 bxLxd, xK 71 xdt Awiwk LwxdKUw bglZw AwQ Rd Awiwk oB grw g AwiwK GKLwdw ekwdw ovgwbeˢk GKxU Kxe B-iBl Kk bxdK ovMwi exKwt 5 AwMU 1971 od ovgwbxU Qwew pt xmkwdwi xQl PMwik ocy oiwR QwdZw xdRwiy

Awxi kwRdyxZ gxS dw, Kwkw exZ Kwd eKwk xg˧nI dB Zg bmk exZ hwlwgwowUw Awiwk KwQ iwtk iZd ZwB ovgwbUw er Awiwk KwQ 1971 odk oB oZ NUdwlw idk ebwt hwoZ awKlw, xZ pt, xK BxZpwo og oitB Kaw gl

xK AZ ! xjxd 3kw AwMU 1971 od PMwik ioxli BdxUxUDU pl AwtwxRZ GK ocy oiwgm blyt I gxMZ wa ewxKwdk HK I ovpxZ kqwk KwR HKg ePw Pwxlt  jwgwk Rd oKl bmexiK (!) dwMxkKbk exZ Awpwd Rwdwd, xZxdB AwRKk wcyd gwvlwbmk GKRd iy !

ovgwbxU GLwdB mn dt, GLd gxMZ ijwbw gw blyt wak em dt, GLd em ewxKwd xUK awKwk, ewxKwd xUK awKlB Kgliw GLwdKwk ioliwdkw xUK awKZ ewk

71 Gk AdK ek Rd MpY KkI Awxi GB Dx op KkZ ewkxQ dw Awk jwkw k xbt, Rygd DuoM Kk GB bmK wcyd KkxQlw Zwkw xKhwg GB Dx op KkQ Awiwk gwcMi dt !

Awikw AwolB oxZKwkk bm exiK Awikw BxZpwo Rwxd dw, Rwdgwk PwI Kxk dw Aagw xjxd Rwdd xZxd dZd eRdK BxZpwok oZ NUdwlw RwdwZ owpwj KkQd dw ZwB Awikw gwk gwk hl Kxk, gwk gwk wcydZw xgkwcybk gwlU hk bB, xdRbk dZw idwdyZ Kxk, AwikwB Zw oxZKwkk bmexiK !

ewxKwd Awlwk Nk Awlwp GK gwk gwk kqw KkQd, hxgnZI kqw Kkgd bxdtwk Kwd mx ewxwdK xdxPp KkZ ewkg dw . . . - GB ipwd gwYy xjxd DPwkY KkxQld xZxdB gZiwd RwU okKwkk ipwiwd xme iy, oxZ olKwo ! gwvlwbm Awkw dw Rwxd KZ PiK bLwg! GB iwP iwoI Awikw ekgZy PiKk Aeqwt awKlwi


Go. Gi. Zwdhyk Awpib
lUd BDxdhwxoxU, j֣kwR
smtanvirdu@yahoo.com
iwP, 2005

KZZw : hwkk KwMR, eai Awlw, AwRKk KwMR, ixj֦ PZdw xgKwm K, 
iwpwib iwpggk kpiwd Rwlwl (Wwlwo), j֣kw